Giá vốn giảm sâu, Vissan báo lãi quý 3 tăng 27% so với cùng kỳ

Tính riêng quý 3/2017 doanh thu Vissan đạt 945 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế thu về tăng trưởng 27%.

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan – mã chứng khoán VSN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với kết quả doanh thu thuần đạt 945,37 tỷ đồng, tăng 5,7% so với quý 3 năm ngoái trong khi giá vốn hàng bán giảm 2%. Do vậy lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 246,6 tỷ đồng, tăng đến 63,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính – mà chủ yếu là thu lãi tiền gửi đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng hơn gấp 3 so với con số 1,5 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Trong khi đó chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi trả lãi vay và ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá tăng 1,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng nợ phải trả đến cuối quý còn 740 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư vay nợ ngắn hạn gần 290 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng so với đầu năm còn dư vay nợ dài hạn hơn 26 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cộng với đó chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh 35 tỷ đồng. Do vậy, dù giá vốn giảm sâu dẫn đến lợi nhuận gộp tăng mạnh, nhưng lợi nhuận trước thuế còn 48,6 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 38,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu đạt 2.820,4 tỷ đồng, tăng khoảng 100 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 139,88 tỷ đồng, hoàn thành 90% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 111,7 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Thanh Mai / SSC
Nguồn Trí thức trẻ