Sacombank lại thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao

Sau đại hội cổ đông, Sacombank đã thực hiện nhiều thay đổi trong bộ máy lãnh đạo. Gần đây, ngân hàng này lại bổ nhiệm một số phó tổng giám đốc mới.

Ngày 5/9, Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (HOSE: STB) đã công bố một số thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể:

Ông Trần Minh Khoa, trước đó là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khu vực Bắc Trung Bộ, sẽ giữ chức Trưởng Kiểm Toán Nội Bộ.

Ông Lê Đức Thịnh, trước đó là trưởng Kiểm Toán Nội Bộ, được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc.

Ngoài ra, STB cũng tuyển dụng và bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quế Chi giữ chức Phó Tổng giám đốc của ngân hàng này.

Năm 2017 là một năm đầy biến động với Sacombank. Trong đại hội cổ đông diễn ra vào ngày 30/6 vừa qua, ông Dương Công Minh đã được bầu vào vị trí Chủ tịch ngân hàng này. Vài ngày sau, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm cũng đã được HĐQT Sacombank bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc thay thế cho ông Phan Huy Khang.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sacombank đạt 428 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 70,4% so với cùng kỳ 2016. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 352.683 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm.

Bá Ước
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư