Trên 90% cổ đông Trần Anh đã đồng ý bán cổ phần cho Thế Giới Di Động Lưu

Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh đã thông qua việc bán lại cổ phần cho Thế Giới Di Động với trên 90% cổ đông đồng ý. Dự kiến cuối tháng 10/2017 sẽ hoàn tất thương vụ.

Theo nguồn tin từ Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, ngày 31/8/2017, Đại hội đồng cổ đông công ty này đã thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh (mã TAG) dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,29%.

Cụ thể, số lượng cổ phần tham gia biểu quyết là 24.190.368, trong đó tán thành là 24.139.890, không tán thành là 14.565 và còn lại 35.913 không có ý kiến.

QUẢNG CÁO

Phía Trần Anh cho hay, số lượng cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết thông qua là 4.038.980 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 85,727% trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Đại hội đồng cổ đông Trần Anh cũng thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,29%.

Trần Anh hiện sở hữu 39 siêu thị tại nhiều tỉnh thành.

Trần Anh cũng thông qua thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện là ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lý do hủy niêm yết tự nguyện: tìm kiếm đối tác chiến lược, tái cơ cấu công ty.

Trần Anh có vốn điều lệ 249.149.910.000 đồng (hai trăm bốn mươi chín tỷ một trăm bốn mươi chín triệu chín trăm mười nghìn đồng); khối lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết tự nguyện là 24.914.991 cổ phiếu. Loại cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

QUẢNG CÁO

Trần Anh cũng thông qua phương án sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện, tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.

Sau khi hủy niêm yết, công ty sẽ mua lại cổ phiếu của cổ đông có yêu cầu làm cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu trong phạm vi thẩm quyền quết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của công ty và theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Phương án mua cổ phiếu quỹ từ cổ đông sẽ do hội đồng quản trị quyết định và thi hành.

Phía Trần Anh chưa công bố cụ thể về số lượng cổ phần bán ra cho Thế Giới Di Động.

Thương vụ với Thế Giới Di Động dự hiến hoàn tất giao dịch trong tháng 10 tới.

Qua thông tin trao đổi với chúng tôi sáng ngày 1/9, ông Trần Xuân Kiên, Chủ tịch HĐQT Trần Anh cho hay dự kiến trong tháng 10, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và Trần Anh sẽ có thông báo cụ thể về thương vụ. Dự kiến cũng ngay trong cuối tháng 10/2017 sẽ hoàn tất giao dịch.

QUẢNG CÁO

Hệ thống điện máy Trần Anh hiện sở hữu 39 trung tâm tại Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Lào Cai, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng… (trong đó Hà Nội là thị trường lớn nhất được Trần Anh phủ tới 14 điểm bán).

Tại Trần Anh, ông Trần Xuân Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị là cổ đông lớn nhất khi nắm 22,7% vốn và các thành viên trong gia đình ông Kiên nắm 33,2% vốn, Nojima Nhật Bản nắm 30,8% cổ phần.

Lãnh đạo Thế Giới Di Động mới đây đánh giá Trần Anh phù hợp với công ty nay vì là doanh nghiệp niêm yết, mọi thông tin công khai minh bạch.

Nguyên Đức
* Nguồn: ICT News

Trên 90% cổ đông Trần Anh đã đồng ý bán cổ phần cho Thế Giới Di Động
02/09/2017
8,274 lượt xem