PAN Food chính thức sở hữu Bibica

PAN Food hiện nắm giữ 7.864.600 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 50,07% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Bibica.

Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food) đã thực hiện chào mua thành công Bibica, chính thức đưa Bibica trở thành công ty con của PAN Food, một thành viên của Tập đoàn PAN.

Mua thành công 1.121.670 cổ phiếu Bibica qua chào mua công khai, PAN Food đã nắm giữ 7.864.600 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 50.07% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Bibica.

Lãnh đạo PAN Food khẳng định sẽ cùng với Bibica gia tăng sức mạnh cộng hưởng thông qua việc phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng thương hiệu bánh kẹo chất lượng cao của Việt Nam.

Ảnh: Báo Đồng Nai.

PAN Food, từ năm 2014 đến nay, đã thực hiện nhiều thương vụ M&A với mục tiêu đầu tư, sở hữu, và hợp nhất các công ty mạnh trong ngành thực phẩm chế biến như Bibica, Lafooco, Aquatex Bến Tre...

PAN Food mới bắt đầu đồng hành cùng Bibica vào năm 2015. Bằng việc đã tận dụng thế mạnh của PAN Food, Bibica đã có những chuyển biến rõ rệt về định hướng đầu tư và danh mục sản phẩm ra thị trường cũng như kết quả kinh doanh tăng trưởng đều qua các năm.

Năm 2017, Bibica đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 1400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 104,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 86,6 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến năm 2017 từ 12% - 18%. Trước đó, năm 2016, Bibica đạt doanh thu thuần hơn 1.263 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 81 tỷ đồng, trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lê 12%.

Hải Vân
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư