[Infographic] Google đã biết những gì về người dùng? Lưu

[Infographic] Google đã biết những gì về người dùng?
03/09/2017
10,646 lượt xem
Thảo luận Đăng nhập để thảo luận

Phan Tuan 04/09/2017

Có thể nói Google hiểu người dùng hơn chính bản thân họ. Google biết được người dùng thích gì, quan tâm tới điều gì. Google biết được những nơi bạn đã từng đi đến...... Và có lẽ Google cũng có thể dự đoán tương đối chính xác tương lai mình sẽ thế nào cool