[Infographic] Google đã biết những gì về người dùng? Lưu

[Infographic] Google đã biết những gì về người dùng?
03/09/2017
10,252 lượt xem
Thảo luận
Đăng nhập để viết thảo luận
Khủng Long 04/09/2017

Có thể nói Google hiểu người dùng hơn chính bản thân họ. Google biết được người dùng thích gì, quan tâm tới điều gì. Google biết được những nơi bạn đã từng đi đến...... Và có lẽ Google cũng có thể dự đoán tương đối chính xác tương lai mình sẽ thế nào cool