[Infographic] Google đã biết những gì về người dùng? Lưu

Google có đầy đủ dữ liệu để xây dựng thông tin về 1 cá nhân, từ việc đi đâu, ở đâu làm gì,...

Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước lớn.

* Nguồn: BizLive

[Infographic] Google đã biết những gì về người dùng?
03/09/2017
10,186 lượt xem
Thảo luận
Đăng nhập để viết thảo luận
Khủng Long 04/09/2017

Có thể nói Google hiểu người dùng hơn chính bản thân họ. Google biết được người dùng thích gì, quan tâm tới điều gì. Google biết được những nơi bạn đã từng đi đến...... Và có lẽ Google cũng có thể dự đoán tương đối chính xác tương lai mình sẽ thế nào cool