APEC 2017: Thúc đẩy việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn quảng cáo Lưu

Trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM 3) và các hội nghị liên quan diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23-24/8, Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC (CTI) tổ chức Hội thảo về các tiêu chuẩn quảng cáo, hướng đến sự hài hòa hóa các tiêu chuẩn quảng cáo theo các nguyên tắc thông lệ tốt nhất của APEC để đem lại lợi ích cho sự phát triển chung của các nền kinh tế thành viên APEC.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia, luật gia đến từ các Hiệp hội, doanh nghiệp tiêu chuẩn quảng cáo quốc tế, các cơ quan quản lý tiêu chuẩn quảng cáo của các nền kinh tế thành viên APEC; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm và bài học thúc đẩy việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn quảng cáo trong khu vực, nhằm giảm các hàng rào phi thuế quan, giảm chi phí kinh doanh, qua đó giúp thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế nói chung.

QUẢNG CÁO

Chính phủ các thành viên APEC sẽ được hưởng lợi khi các tiêu chuẩn quảng cáo hiệu quả, đem lại một giải pháp các bên cùng có lợi, giúp tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, tạo ra các điều kiện thúc đẩy đầu tư vào thị trường mà không tạo thêm chi phí quản lý Nhà nước về quảng cáo cho Chính phủ các thành viên APEC.

Các tham luận và thảo luận tại hội thảo hướng tới việc nghiên cứu các cách tiếp cận nhất quán và thống nhất để xây dựng, giám sát và kiểm soát các tiêu chuẩn quảng cáo trong toàn khối APEC, mang lại cho các doanh nghiệp sự minh bạch cao hơn về nội dung và quy trình quảng cáo, tạo nên sự ổn định và chắc chắn của hệ thống pháp lý giúp thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Kết quả hội thảo sẽ tạo cơ sở giúp các nền kinh tế thành viên APEC định hướng đưa ra các bước tiếp theo trong xây dựng chiến lược thực hiện 5 năm, bao gồm các cam kết chính sách như xây dựng bộ quy tắc ứng xử, tham vấn các bên liên quan một cách minh bạch và hiệu quả khi xây dựng tiêu chuẩn quảng các. Chiến lược sẽ đề ra mục tiêu cho các nước APEC trong 5 năm tới cũng như các công cụ chính sách giúp các nước đạt được mục tiêu đề ra trong chương trình hài hòa hóa các tiêu chuẩn quảng cáo trong các thành viên APEC.

Gỡ bỏ biển quảng cáo vi phạm. Ảnh: Trung Nguyên / TTXVN.

Đại diện đoàn Việt Nam tham dự hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm điển hình hoạt động xây dựng cơ quan tiêu chuẩn quảng cáo tại Việt Nam, trình bày về tình hình thực thi Luật Quảng cáo năm 2012, bao gồm việc thành lập Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo (AAC), xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của AAC cũng như xây dựng Bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp quảng cáo đầu tiên của Việt Nam.

QUẢNG CÁO

Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một Chính phủ kiến tạo, gỡ bỏ các rào cản kinh doanh cho doanh nghiệp, do vậy sáng kiến của APEC về hài hòa hóa tiêu chuẩn quảng cáo hoàn toàn tương thích với chủ trương của Chính phủ Việt Nam.

Để sáng kiến này tiếp tục được triển khai đúng mục tiêu, cần có sự đồng hành và quyết tâm từ tất cả các bên liên quan, trong đó có các cơ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, cùng đặt niềm tin vào nhau để hướng đến hoàn thành các mục tiêu của APEC trong lĩnh vực tiêu chuẩn quảng cáo.

Năm 2012, Việt Nam thông qua Luật Quảng cáo đầu tiên của quốc gia, trong đó yêu cầu thành lập Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo và xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp quảng cáo phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam.

Trong thời gian tới, Việt Nam có thể bắt đầu từ việc hoàn thiện bản Quy tắc ứng xử chung, tiếp tục bổ sung, cập nhật Bộ quy tắc ứng xử chi tiết theo thời gian; thúc đẩy áp dụng Bộ quy tắc; tìm hiểu, tuyên truyền và sử dụng Hội động thẩm định sản phẩm quảng cáo khi cần thẩm định sản phẩm quảng cáo. Đó là những bước đi ban đầu quan trọng để Việt Nam áp dụng các nguyên tắc về thực tiễn tốt nhất trong lĩnh vực tiêu chuẩn quảng cáo đã được các nền kinh tế APEC thống nhất.

Xuân Khu
* Nguồn: VietnamPlus

APEC 2017: Thúc đẩy việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn quảng cáo
30/08/2017
3,012 lượt xem