Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ Lưu

Các công ty Mỹ đang điên cuồng tích trữ tiền mặt. Trong quý II, 24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD, tăng 1,63% so với quý trước, theo số liệu của Bank of America. Tuy vậy, hơn 80% số tiền này đang được để ngoài Mỹ. Dưới đây là 10 công ty có khối tiền mặt lớn nhất.

1. Apple

Apple

 • Tổng tiền mặt: 261,5 tỷ USD
 • Tiền để ở nước ngoài: 246 tỷ USD
 • Diễn biến cổ phiếu năm nay: +36%

2. Microsoft

Microsoft

 • Tổng tiền mặt: 133 tỷ USD
 • Tiền để ở nước ngoài: 127,9 tỷ USD
 • Diễn biến cổ phiếu năm nay: +14,93%

3. Alphabet

Alphabet

 • Tổng tiền mặt: 94,7 tỷ USD
 • Tiền để ở nước ngoài: 57,9 tỷ USD
 • Diễn biến cổ phiếu năm nay: hạng A: +14,21%, hạng C: +15,26

4. Cisco

Cisco

 • Tổng tiền mặt: 68 tỷ USD
 • Tiền để ở nước ngoài: 65,1 tỷ USD
 • Diễn biến cổ phiếu năm nay: -0,01%

5. Oracle

Oracle

 • Tổng tiền mặt: 66,1 tỷ USD
 • Tiền để ở nước ngoài: 54,4 tỷ USD
 • Diễn biến cổ phiếu năm nay: +25,59%

6. General Electric

General Electric

 • Tổng tiền mặt: 44,1 tỷ USD
 • Tiền để ở nước ngoài: 34,3 tỷ USD
 • Diễn biến cổ phiếu năm nay: -22,57%

7. Amgen

Amgen

 • Tổng tiền mặt: 39,2 tỷ USD
 • Tiền để ở nước ngoài: 37,4 tỷ USD
 • Diễn biến cổ phiếu năm nay: +11,26%

8. Qualcomm

Qualcomm

 • Tổng tiền mặt: 37,8 tỷ USD
 • Tiền để ở nước ngoài: 27,8 tỷ USD
 • Diễn biến cổ phiếu năm nay: -20,97%

9. Gilead Sciences

Gilead Sciences

 • Tổng tiền mặt: 36,6 tỷ USD
 • Tiền để ở nước ngoài: 30,8 tỷ USD
 • Diễn biến cổ phiếu năm nay: -2,17%

10. Coca-Cola

Coca-Cola

 • Tổng tiền mặt: 27,2 tỷ USD
 • Tiền để ở nước ngoài: 23,8 tỷ USD
 • Diễn biến cổ phiếu năm nay: +9,34%

Hà Thu / BI
* Nguồn: VnExpress

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ
27/08/2017
5,140 lượt xem