[Infographic] Những thương vụ chuyển nhượng tiêu biểu năm 2016-2017

Giai đoạn 2016-2017 diễn ra nhiều thương vụ chuyển nhượng dự án bất động sản và cổ phần với giá trị hàng triệu USD.

Nổi bất nhất trong số các phi vụ là thương vụ F&N Dairy Investment Pte Ltd và F&N Bev Manufacuring PTE.LTD mua lại 5,4% vốn của CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) từ tay SCIC với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD.

Phan Tùng
Nguồn Người đồng hành