[Cập nhật tiến độ] Lời kêu gọi cho ngành quảng cáo Việt

Gửi những người bạn trong ngành,

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã lên tiếng ủng hộ một giải thưởng trong nước và hiệp hội 4As (The Association of Accredited Advertising Agents) cho đến nay.

Cảm ơn những người đã trả lời email và tin nhắn của tôi trên LinkedIn.

Lời cảm ơn đặc biệt đến Brands Vietnam và Advertising Vietnam đã nỗ lực hỗ trợ và cùng đoàn kết trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn bộ ngành Quảng cáo.

Và cũng xin cảm ơn đến trường Đại Học RMIT vì đã sẵn lòng tài trợ địa điểm để tổ chức buổi gặp mặt rất quan trọng với các đồng nghiệp thân tín trong ngành.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã có cơ hội trò chuyện với mọi người, họ là những người bạn cũ của tôi và tôi còn gặp thêm được những người bạn mới cùng chung chí hướng.

Chúng tôi đã cùng đặt ra câu hỏi: Làm thế nào giải thưởng vinh danh ngành Quảng cáo của riêng Việt Nam được diễn ra tốt nhất và biến 4As thành hiện thực?

Họ chia sẻ suy nghĩ và chuyên môn của mình để đưa ra quan điểm lý giải tại sao giải thưởng dành riêng cho Việt Nam là quan trọng, và 4As là cần thiết.

Làm thế nào giải thưởng vinh danh ngành Quảng cáo của riêng Việt Nam được diễn ra tốt nhất và biến 4As thành hiện thực?

Chúng tôi cũng đã cùng nhau chia sẻ những lo lắng và quan ngại.

Qua những cuộc đối thoại trong quá khứ và hiện tại, tôi cũng biết rằng có nhiều giải thưởng khác trong nước và các hiệp hội khác dành cho ngành của chúng tôi.

Đối với tất cả các bạn, tôi muốn gửi lời một lời cảm ơn to lớn vì đã là những người tiên phong trong việc làm cho ngành Quảng cáo đang ngày một phát triển.

Cá nhân tôi hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để ủng hộ một giải thưởng mang các công ty quốc tế, các công ty trong nước, dù lớn hay nhỏ ở 3 miền Bắc, Trung và Nam lại với nhau.

Tôi cũng mong chúng ta có thể học hỏi từ mỗi hiệp hội đã được thành lập để áp dụng vào 4As.

Từ những trăn trở đã chia sẻ, tôi cần phải nói rằng:

Tôi không có ý định tìm kiếm bất kì chức vụ nào trong việc điều hành giải thưởng này và kể cả 4As.

Tôi đang thực hiện điều này với tư cách là cá nhân nên sẽ không đề cập đến chức vụ và công ty tôi đang làm việc.

Tôi hy vọng lời khẳng định này sẽ giúp có nhiều cá nhân và tổ chức giải toả được những lo ngại và cởi mở hơn trong việc hợp tác.

Hãy nghĩ về tôi như một người tìm kiếm và tập hợp những người cùng chung hướng đi và mục đích.

Vào Thứ Hai ngày 14 tháng 8 sẽ là ngày kết thúc đăng ký, bạn vẫn còn có thể tham gia với chúng tôi tại: https://goo.gl/forms/cofqjHvE3uvu78vs1

Tôi tin rằng nếu điều này thực sự xảy ra, ngay cả khi quy mô của nó là nhỏ hoặc không phải tất cả mọi người tham gia vào, đó vẫn mãi là điều tuyệt vời nhất.

Cảm ơn bạn một lần nữa!

Trân trọng,
Kit Ong

P.S. Tôi khởi xướng việc tạo ra giải thưởng này không vì lợi nhuận.

English version:

Dear Friends of the Industry,

A Work-In-Progress Update

I like to thank everyone who has voiced their support and encouragement for the local award show, and the 4As, thus far.

Thank you to those who have replied my emails, and my messages on LinkedIn.

My gratitude to Brands Vietnam and Advertising Vietnam for supporting this endeavor especially for your solidarity in championing the betterment of the whole advertising industry.

And also thank you to RMIT for giving us the space to host a very important inaugural meeting with my fellow believers which shall happen soon.

In just these few short days, I have had the chance to have conversations with old friends and new ones on how to best make the local award show and 4As happen.

They shared their personal and professional thoughts and views on why the local award show matters, and why the 4As is needed.

They have also shared their worries and fears which I too share.

Through these conversations past and present, I have known that there are other award shows in the country, and other associations dedicated to our industry.

To all of you, a big thank you for being the pioneers in making our industry a better one.

I personally hope we can work together to support another award show that hopefully can bring international, local, big, small, North, Central and South companies together.

I also hope we can learn from each pioneer association on how we can make the 4As happen.

From the worries and fears that were shared, I need to say that:

I have no intention to seek for any position in either the local award show or the 4As.

I am doing this as an individual so there will be no more mention of my title at work, and the company that I work for.

I hope this declaration will help to gather more support from the industry players that have such concerns.

Think of me as being a gatherer and moderator of like-minded people.

There is a closing date for you to join the rest of us which is next Monday August 14.

I believe if this truly happens, even if the scale of it is small or that not everyone joins in, it will feel like the biggest thing in the world.

Thank you once again!

Yours sincerely,
Kit Ong

Gatherer & Moderator!

P.S. I advocate this award show is not for profit.

Xen lại Lời kêu gọi cho ngành quảng cáo Việt của ông Kit Ong, Chief Creative Officer - The Purpose Group

Brands Vietnam