Kit Ong, Chief Creative Officer - The Purpose Group, và lời kêu gọi cho ngành quảng cáo Việt Lưu

Kit Ong
Creator , UBXED [unboxed] + The Kollective Lab

Gửi tất cả những người bạn trong ngành,

Những năm gần đây, tôi thường bàn về sự cần thiết của một giải thưởng quảng cáo dành riêng cho Việt Nam.

Một giải thưởng sáng tạo gọi tên chúng ta sẽ mang chúng ta lại gần nhau hơn dù đó có nghĩa là chúng ta đang cạnh tranh lẫn nhau.

QUẢNG CÁO

Chúng ta sẽ vinh danh cái mà chúng ta dành nhiều thời gian và công sức: các tác phẩm.

Đó sẽ là cơ hội cho các agency quảng cáo, công ty truyền thông, production houses… và clients cùng công nhận sản phẩm mà chúng ta đã tạo nên.

Đó sẽ là cơ hội cho các agency quảng cáo, công ty truyền thông, production houses… và clients cùng công nhận sản phẩm mà chúng ta đã tạo nên.

Nó sẽ thật khó. Chúng ta có thể nghĩ đến những khó khăn phải đối mặt.

Nhưng nó sẽ là một thành quả tuyệt vời giúp cho ngành sáng tạo mãi về sau khi chúng ta không còn gắn bó với nó nữa.

QUẢNG CÁO

Tôi tin rằng điều đó đánh dấu sự hình thành của 4As (The Association of Accredited Advertising Agents), cần thiết cho sự phát triển của ngành sáng tạo trong nước.

Điều này sẽ tốn thời gian, và bởi nó tiêu tốn thời gian, chúng ta phải bắt đầu từ bây giờ.

Thế nên những người bạn đang đọc những dòng này (và đang lan tỏa nó tới nhiều người khác nữa), ít nhất hãy cùng cố gắng.

Chúng ta đều giỏi dẫn dắt công ty chính mình nhưng không đồng nghĩa ta không quan tâm đến chính ngành này.

Nếu bạn tin vào điều này, đừng ngần ngại chia sẻ với tôi qua [email protected], tôi sẽ dành thời gian và một địa điểm để tất cả chúng ta đều hội ngộ cùng bàn về việc này.

QUẢNG CÁO

Trân trọng,
Kit Ong

English Version

Dear Friends of the Industry,

For quite a few years now, I have often talked about the need for an advertising award show that is dedicated to Vietnam.

We are a strong industry today. But we are not a strong community.

Having an award show to call our own can help to bring us together even if it means we compete with each other.

We will be celebrating the one thing that we spend so much of our time and energy on: the work.

It will be an opportunity for all advertising agencies, media companies, production houses… and clients to be in the company of one another to recognize the best work that we have produced thus far.

It will be difficult. We can all think of the difficulties we will have to face.

But it will be a great achievement that will help our industry long after we are no longer a part of it.

I believe it will also herald in the forming of our 4As (The Association of Accredited Advertising Agents) which is also much needed for the betterment of the local industry.

It will take time, and because it will take time, we have to start now.

So dear friends who are reading this (and please spread the word to the ones who are not), let us at least try.

We are all good at taking care of our own business, but this does not mean we cannot take care of the industry.

If you too believe in this, please write to me at [email protected], I will arrange the time and venue for all of us to meet.

Yours sincerely,
Kit Ong

Nguồn: Brands Vietnam

Kit Ong, Chief Creative Officer - The Purpose Group, và lời kêu gọi cho ngành quảng cáo Việt
02/08/2017
3,609 lượt xem