LIX và NET: Biên lợi nhuận gộp giảm, người tiết kiệm kẻ mạnh tay chi

Biên lợi nhuận gộp giảm là một trong những yếu tố quan trọng khiến NET và LIX dù đẩy mạnh bán hàng, doanh thu tăng vẫn khó trong duy trì tăng trưởng lợi nhuận. LIX lựa chọn tiết giảm chi phí bán hàng, trong khi chi phí bán hàng của NET đang có xu hướng tăng.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của LIX và NET cùng giảm

CTCP Bột giặt NET (mã NET) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2017. Theo đó, doanh thu tăng đến 45,8% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 39,9% so với quý II/2016.

Cụ thể, quý II doanh thu thuần đạt 291 tỷ đồng, tăng 45,8%; lợi nhuận gộp đạt 72,2 tỷ đồng, tăng 19,7%; lợi nhuận thuần đạt 20,3 tỷ đồng, giảm 39,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 20,3 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 549,5 tỷ đồng, tăng 45,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 43,7 tỷ đồng, giảm 24% so với 6 tháng đầu 2016. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 34,9 tỷ đồng.

Năm 2017, NET đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm NET hoàn thành 54,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên.

CTCP Bột giặt LIX (mã LIX), quý II doanh thu thuần đạt 533 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận gộp đạt 106,8 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận thuần đạt 50,2 tỷ đồng, tăng 27,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 50,2 tỷ đồng, giảm -13,7% so với quý II/2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.009,6 tỷ đồng, tăng 8,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 85,4 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo LIX, mặc dù kiểm soát chi phí tốt, đặc biệt là chi phí bán hàng, doanh thu bán hàng tăng, lợi nhuận thuần trong kỳ tăng cao, nhưng lợi nhuận trong quý II của LIX vẫn giảm đến 13,7% do cùng kỳ năm trước LIX có khoản tiền hỗ trợ di dời chi nhánh tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Năm 2017, LIX đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 190 tỷ đồng trên cơ sở sản xuất và tiêu thụ bột giặt 145.000 tấn và chất tẩy rửa lỏng là 70.000 tấn. Như vậy, 6 tháng đầu năm LIX hoàn thành 45% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Biên lợi nhuận gộp giảm, ứng xử trái chiều của 2 doanh nghiệp lớn

NET cho biết, doanh thu bán hàng tăng nhờ sản lượng bán hàng tăng; tuy nhiên tăng trưởng của lợi nhuận gộp không cao bằng tăng trưởng doanh thu và chi phí bán hàng tăng mạnh đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong kỳ.

Biên lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 của NET đã giảm xuống còn 24,3% từ mức 27,6% cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính.

Tương tự NET, số liệu báo cáo tài chính của LIX cho thấy, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này 6 tháng đầu năm 2017 đã xuống gần 19% từ mức 21,1% của 6 tháng đầu năm 2016.

Trong khi đó, về chi phí bán hàng, LIX đang tiết giảm cho cả quý II và 6 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, so với doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng 6 tháng đầu năm 2017 của LIX cũng giảm mạnh xuống 7% so với mức 10% của 6 tháng đầu 2016.

Ngược lại, chi phí bán hàng của NET đã tăng trong quý II và 6 tháng đầu năm khi so với cùng kỳ năm trước; cũng như tỷ trọng chi phí bán hàng trên doanh thu đã tăng, từ mức 10,5% vào 6 tháng đầu năm 2016 lên mức 14,8% vào 6 tháng đầu năm 2017.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính.

6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế của LIX vẫn giảm 18,5% và của NET giảm 24% cho thấy biên lợi nhuận gộp là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành sản xuất bột giặt, chất tẩy rửa lỏng như LIX và NET.

Hồng Quân
Nguồn BizLive