Dầu Tường An: Đường về đích lợi nhuận còn xa, 6 tháng mới lãi 63 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, biên lợi nhuận của TAC đã cải thiện mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước, từ 9,1% lên 10,9% qua đó giúp lợi nhuận trước thuế tăng 34% so với 6 tháng đầu năm 2016, nhưng chỉ giúp TAC đạt 38% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Dầu thực vật Tường An (mã TAC) đã công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2017. TAC đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ sau giai đoạn chuyển đổi.

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 1.973 tỷ đồng, 4,7%; lợi nhuận gộp đạt 214,6 tỷ đồng, tăng 25,5%; lợi nhuận thuần đạt 62 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý II doanh thu thuần đạt 998 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 23 tỷ đồng.

TAC cho biết, biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm tăng từ 9,1% lên 10,9% do TAC đẩy mạnh doanh thu ở các sản phẩm có lợi nhuận cao.

Tường An

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 63 tỷ đồng tăng trưởng 34,2% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả đạt được nhờ thay đổi chiến lược sản phẩm và triển khai chính sách giá bán hợp lý. Hàng tồn kho được quản lý tốt hơn do TAC đã thiết lập các quy trình bán hàng hợp lý và hiệu quả.

Ban lãnh đạo của TAC cho biết, trong Quý II/2017, ngoài việc cải tiến danh mục sản phẩm, TAC đã thực hiện đánh giá năng lực và định hướng phát triển của các nhà phân phối.

“Một trong những chiến lược phát triển của TAC là tối ưu hóa hệ thống phân phối. Để thực hiện chiến lược này, trong QIII/2017, TAC sẽ cơ cấu, bổ sung và đưa vào phân phối các sản phẩm đóng gói và phục vụ người tiêu dùng khắp cả nước” – lãnh đạo TAC.

Năm 2017, TAC đề ra kế hoạch kinh doanh khá tham vọng với chỉ tiêu doanh thu 4.373 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 165 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm TAC mới hoàn thành hơn 38% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hồng Quân
Nguồn BizLive