Dược Hậu Giang báo lãi quý II tăng trưởng 20% nhờ ưu đãi thuế tại 2 nhà máy mới

CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) công bố BCTC hợp nhất quý II/2017 với doanh thu thuần đạt 925,7 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng thấp hơn đẩy lãi gộp đạt 420 tỷ, tăng trưởng gần 9%.

Hoạt động tài chính khá tốt khi doanh thu ghi nhận 22,6 tỷ đồng, tăng thêm gần 8 tỷ đồng trong khi chi phí chỉ tăng thêm 3 tỷ đồng (chủ yếu là tăng thêm trong chi phí lãi vay từ 3 tỷ lên 6 tỷ đồng).

Mặt khác, chi phí bán hàng được tiết giảm từ 159 tỷ xuống 151 tỷ thì chi phí quản lý lại tăng mạnh từ 56,2 tỷ lên 86,7 tỷ đồng.

Tổng kết lại, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 186 tỷ đồng, tăng trưởng 20%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 185,8 tỷ đồng, tăng trưởng 20.2%. EPS đạt 1.279 đồng.

Theo giải trình của đơn vị, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 20% nhờ nhận được chính sách ưu đãi thuế thu nhập tại Nhà máy mới dược phẩm (Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG) và Nhà máy mới bao bì (Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG1). Tổng số tiền ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2017 là 49,14 tỷ đồng (quý II/2016 là 22,69 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Dược Hậu Giang có doanh thu thuần 1.808 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 360 tỷ đồng, tăng 17,2%. Với kết quả này, Công ty thực hiện được 41% mục tiêu doanh thu thuần và 47% mục tiêu lợi nhuận sau thuế. EPS 6 tháng đầu năm đạt 2.470 đồng, tăng 17%.

Tường Như
Nguồn Người đồng hành