Pan Food chào mua 7,27% vốn Bibica với giá 112.800 đồng/cổ phiếu

Với giá 112.800 đồng/cổ phiếu, CTCP Thực phẩm PAN (PAN Food) thuộc Tập đoàn PAN (mã PAN – Hose) dự kiến chào mua công khai cổ phiếu BBC của CTCP Bibica, từ ngày 6.7 đến 21.08.

Theo đó, PAN Food đăng ký chào mua 1.121.670 cổ phiếu BBC, tương ứng với 7,27% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu BBC với giá chào mua dự kiến 112.800 đồng/cp. Nếu thực hiện thành công, PAN Food sẽ sở hữu 7.864.600 cổ phiếu, tương ứng với 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu BBC.

Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua từ nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

Việc chào mua công khai lần này với tham vọng biến Bibica thành công ty con. PAN Food, một công ty hoạt động trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm và là cổ đông lớn của Bibica từ năm 2015. Kể từ thời điểm đó PAN Food đẩy mạnh mua vào cổ phiếu Bibica.

Việc chào mua công khai lần này với tham vọng biến Bibica thành công ty con.

Sự kết hợp của các cổ đông, trong đó có PAN Food, Bibica đã có những thay đổi rõ rệt cả về sản phẩm ra thị trường cũng như kết quả kinh doanh tăng trưởng đều qua các năm qua. Năm 2016, công ty đạt doanh thu thuần hơn 1.263 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 81 tỷ đồng, trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12%.

Năm 2017, Bibica đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 104,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 86,6 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến năm 2017 là 12-18%.

Năm 2017, công ty này lên kế hoạch đầu tư dự án kẹo mềm cao cấp, dự án bánh quy và dự án nâng cấp dây chuyền bánh mì, dự án nâng cấp dây chuyền bánh quy cookies… với tổng mức đầu tư trên 217 tỷ đồng.

Hải Vân
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư