Doanh nghiệp nhỏ đổ xô tìm hiểu công nghệ di động để bán hàng

Nhiều doanh nghiệp đang học cách nắm bắt các công nghệ di động để kết nối và tìm kiếm khách hàng mới, bán sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, tìm nhân viên mới và kích hoạt các chiến dịch tiếp thị trên điện thoại di động.

Theo kết quả khảo sát về tương lai của doanh nghiệp (Future of Business Survey) do Facebook, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế, Ngân hàng Thế giới thực hiện mới đây, nhiều doanh nghiệp đang học cách nắm bắt các công nghệ di động để kết nối và tìm kiếm khách hàng mới, bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến, tìm nhân viên mới và kích hoạt các chiến dịch tiếp thị trên điện thoại di động.

Thực tế trên phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) - những đối tượng đang tìm kiếm các công cụ và giải pháp để quản lý kinh doanh thuận tiện, hiệu quả với chi phí hợp lý.

“Khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới công nghệ với độ phức tạp ngày càng tăng, họ cũng đang hướng tới việc học hỏi và chia sẻ ý tưởng cho nhau”, khảo sát đánh giá.

Hình bản quyền bởi StockUnlimited.

Tại thị trường Việt Nam, báo cáo Future of Business tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giáo dục. Kết quả cho thấy có 53% doanh nghiệp nói rằng việc học hỏi từ những doanh nghiệp khác là một trong những phương pháp chính để tìm kiếm thông tin và giáo dục để làm chủ môi trường di động mới, bên cạnh các phương tiện truyền thông (56%) và công cụ tìm kiếm trực tuyến (67%). Những việc này giúp các doanh nghiệp tự tin hơn trước.

Khi các doanh nghiệp kết nối và học hỏi lẫn nhau sẽ trở nên tự tin hơn. 58% doanh nghiệp tự tin về nền kinh tế sẽ không ngừng học hỏi từ các doanh nghiệp khác, trong khi 56% doanh nghiệp thiếu tự tin thì không như vậy.

Lần lượt có 59% và 56% các doanh nghiệp tăng thêm việc làm trong vòng 6 tháng qua hoặc lên kế hoạch đó trong vòng 6 tháng tới sẽ học hỏi từ các doanh nghiệp khác.

Ngược lại, các công ty có số lượng công việc giảm đi trong vòng 6 tháng qua hoặc có kế hoạch như vậy trong 6 tháng tới thì việc học hỏi từ các doanh nghiệp khác sẽ ít đi (lần lượt 53% và 52%).

H.P
Nguồn ICT News