Vietjet Air: Doanh thu và lợi nhuận quý I đều sụt giảm mạnh

CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet Air - mã VJC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017 với doanh thu lẫn lợi nhuận ròng đều giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I năm ngoái đạt 5.106 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 770 tỷ đồng, giảm 6%.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng vận chuyển hành khách tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm ngoái với doanh thu 3.971 tỷ đồng và đóng góp 77% vào doanh thu. So với quý I/2016, công ty không có doanh thu từ chuyển giao sở hữu và thuê tàu bay, đây là nguyên nhân trọng yếu dẫn tới doanh thu của VJC kỳ này sụt giảm.

Trong kỳ này, trong khi doanh thu từ hoạt động tài chính giảm nhẹ, đạt 23 tỷ đồng, thì chi phí tài chính lại tăng vọt từ 102 tỷ lên 177 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 60,3 tỷ, gấp đôi cùng kỳ 2016.

Ngoài ra, VJC tiếp tục ghi lỗ trong công ty liên doanh liên kết trong quý I năm nay với khoản lỗ hơn 4,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng thêm 23% và 20% so với quý I/2016.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý này của VJC đạt 376,4 tỷ đồng, giảm 30%.

Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến thời điểm 31/3/2017 đạt 23.358 tỷ đồng, tăng thêm hơn 3.300 tỷ trong vòng 3 tháng đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 2.793 tỷ đồng. Ngoài ra, VJC còn hơn 9.275 tỷ đồng phải thu ngắn hạn.

Nợ phải trả tính đến cuối quý I là 16.483 tỷ đồng, tăng thêm 1.155 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Khoản này chiếm tới 80% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Nguyên Minh
Nguồn BizLive