KIDO: Quý I đạt hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 10,4%

Nhờ sự tăng trưởng ngành hàng lạnh trong Quý I/2017 và hợp nhất TAC đã thúc đẩy tăng trưởng của Tập đoàn Kido trong kỳ.

Kido cho biết, năm 2017 sẽ là năm thực hiện chiến lược mở rộng của ngành hàng lạnh thông qua việc tận dụng ưu thế hệ thống phân phối lạnh sẵn có.

Theo tin từ CTCP Tập đoàn KIDO (mã KDC), trong quý I/2017 doanh thu thuần đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 217%; lợi nhuận gộp đạt 244,9 tỷ đồng, tăng 52,9%; lợi nhuận thuần đạt gần 40 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước.

KDC cho biết, doanh thu thuần tăng trưởng mạnh mẽ, trên 200%, lợi nhuận gộp tăng trưởng trên 50% do hợp nhất CTCP Dầu thực Vật Tường An (mã TAC). Biên lợi nhuận gộp giảm (lợi nhuận gộp tăng không bằng tăng trưởng doanh thu) do ngành dầu chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của TAC đã tăng từ 10% lên 11,3% và sẽ tiếp tục tăng trưởng sau khi cải tiến danh mục sản phẩm.

Ngành hàng lạnh tiếp tục tăng 10% so với quý I/2016, đạt trên 260 tỷ đồng chủ yếu đến từ đóng góp doanh thu của nhà máy Bắc Ninh.

Chi phí hoạt động tăng 36% so với cùng kỳ năm trước đến từ việc hợp nhất TAC. Tuy nhiên tỷ suất chi phí hoạt động trên doanh thu thuần là 19,3% giảm so với quý I/2016 (tỷ suất này quý I/2016 là 45%).

Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 41,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30,4 tỷ đồng, tăng 10,4% so với quý I/2016.

Hồng Quân
Nguồn BizLive