[Infographic] Toàn cảnh sức khỏe Vietjet Air

Năm 2016, Vietjet Air đạt doanh thu gần 27.500 tỷ, lợi nhuận gần 2.500 tỷ đồng, chiếm 41,5% thị phần nội địa. Khoản vay tài chính ngắn hạn là hơn 6.100 tỷ, dài hạn 695 tỷ đồng.

Phượng Nguyễn - Quang Thắng
Nguồn Zing News