Chính thức bỏ áp trần giá sữa

Các doanh nghiệp kinh doanh sữa sẽ tự xác định mức giá hợp lý và đăng ký, kê khai giá với Bộ Công thương. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện mức giá bán mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Ông Nguyễn Lộc An, phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), đã thông tin về việc quản lý giá sữa bên lề hội nghị công bố Sách trắng của EuroCham.

Cụ thể, sau khi tự xác định mức giá bán lẻ và đăng ký hoặc kê khai với cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa, thực phẩm chức năng cho trẻ dưới 6 tuổi sẽ phải thông báo tới hệ thống phân phối của mình để cơ quan quản lý nhà nước giám sát. Doanh nghiệp cũng phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trong toàn chuỗi phân phối trên cả nước.

Cơ quan quản lý mà trực tiếp là Bộ Công thương, sau khi xem xét tính phù hợp của mức giá đăng ký hoặc kê khai, sẽ thông báo mức giá nêu trên và thông tin về hệ thống phân phối của từng doanh nghiệp, hợp tác xã đầu mối đến cơ quan quản lý tại các địa phương để phối hợp giám sát giá ở khâu bán lẻ cuối cùng.

"Mức giá này sẽ là mức giá trần của sản phẩm sữa bán trong toàn hệ thống. Các đơn vị phân phối trong hệ thống sẽ bán với mức giá dưới sự giám sát của các thương nhân đầu mối, cũng như chịu trách nhiệm với mức giá bán của mình trước các lực lượng chức năng trên địa bàn kinh doanh” - đại diện Bộ Công thương cho biết.

Phương thức quản lý này đồng nghĩa quy định áp trần giá sữa sẽ được bãi bỏ, thay vào đó doanh nghiệp tự kê khai, đăng ký giá. Bộ Công thương cho rằng phương thức quản lý này sẽ giúp truy xuất được nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát được chất lượng, giá cả...

Đồng thời việc quản lý này cũng xác định được trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, kinh doanh khi có vi phạm; hoặc có thể thu hồi được sản phẩm trong trường hợp sản phẩm có vấn đề về chất lượng.

Ngọc An
Nguồn Tuổi Trẻ Online