Masan dự kiến doanh thu năm 2017 tăng trưởng 15-20%

Masan dự kiến mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thuần vào khoảng 15 - 20% trong năm 2017 so với năm 2016.

CTCP Tập đoàn Masan (MSN) trong thông báo mới đây cho biết, với kỳ vọng thận trọng, Masan dự kiến mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thuần vào khoảng 15 - 20% trong năm 2017 so với năm 2016. Thông tin chi tiết sẽ được tập đoàn này công bố trước thềm Đại hội cổ đông thường niên 2017 được tổ chức trong tháng Tư.

Năm 2016, doanh thu thuần của Masan đạt trên 43.000 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước, trong đó, nhóm nhu yếu phẩm tiêu dùng chiếm 90% doanh thu. Nhóm khoáng sản cũng đem về hơn 4.000 tỷ đồng doanh thu cho Masan, tăng gấp rưỡi năm 2015.

EBITDA (lợi nhuận trước lãi, thuế và khấu hao) năm 2016 của Masan tăng 44,6% với 9.670 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần sau thuế sau lợi ích cổ đổng thiểu số tăng trưởng 88,8% lên 2.791 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 16% của mục tiêu lợi nhuận đã điều chỉnh tăng là 2.400 tỷ đồng. Nếu cộng lại phân bổ lợi thế thương mại và tài sản vô hình do ảnh hưởng của các giao dịch M&A thì lợi nhuận thuần pro forma đạt 3.392 tỷ đồng, tăng 77,8% so với cùng kỳ 2015.

Trường Văn
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư