Digiworld báo lãi 67 tỷ đồng năm 2016, vượt kế hoạch cả năm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 của CTCP Thế Giới Số (Digiworld - mã DGW) cho thấy, quý cuối cùng của năm 2016, công ty đạt doanh thu gần 1.010 tỷ đồng, tăng 7% so với năm ngoái. Lợi nhuận gộp thu về trên 70,33 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính không có nhiều biến động, tuy nhiên chi phí tài chính, chiếm một nửa là chi phí lãi vay, lại tăng khá mạnh, thêm 2,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cả quý hết gần 40 tỷ đồng, tăng mạnh 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Digiworld, chi phí này tăng nằm trong kế họach đầu tư, gia tăng đội ngũ phục vụ phát triển kinh doanh thời gian tới.

Lũy kế cả năm 2016, Digiworld đạt trên 3.800 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế thu về 67,44 tỷ đồng, giảm lần lượt 10% và 35% so với kết quả năm 2015. So với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh mà Hội đồng quản trị đã thông qua hồi tháng 7/2016, Digiworld hoàn thành 96,2% kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 4%.

Trường Văn
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư