Kido báo lãi trước thuế năm 2016 đạt 1.490 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của Kido đạt 1.491 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm.

CTCP Tập đoàn Kido (mã KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2016.

Kido cho biết, nhờ hoàn tất chào mua công khai 65% cổ phần dầu Tường An (mã TAC), công ty chiếm thị phần lớn thứ hai trong ngành dầu ăn tại Việt Nam, doanh thu thuần hợp nhất quý IV của Kido tăng trưởng mạnh gần 80% so với cùng kỳ, lên mức 795 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp quý này đạt 155 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 181,5 tỷ đồng, sau thuế còn 147 tỷ, tăng 32,6%.

Cả năm 2016, doanh thu thuần của Kido đạt 2.240 tỷ đồng, giảm 28,7% so với năm 2015. Nếu loại trừ kết quả kinh doanh mảng bánh kẹo, vốn đã hoàn tất chuyển nhượng cho Mondelez, doanh thu năm 2016 của Kido tăng 43%.

Kết quả kinh doanh của Kido có sự đóng góp lớn từ ngành hàng lạnh với 1.300 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 30% trong năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của Kido đạt 1.491 tỷ đồng, giảm 77,7% so với năm ngoái do năm ngoái ghi nhận lãi đột biến từ việc bán mảng bánh kẹo. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1.168 tỷ đồng.

Với kết quả này, Kido vượt 24% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 99% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2016.

Trường Văn
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư