Kỷ lục của kinh tế Việt Nam trong năm 2016 Lưu

Năm 2016 mặc dù tăng trưởng không đạt như mục tiêu đề ra nhưng kinh tế Việt Nam vẫn có điểm sáng với một loạt các kỷ lục mới được lập.

Lần đầu tiên Việt Nam có số doanh nghiệp mới thành lập đạt kỷ lục với hơn 110 nghìn doanh nghiệp, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động quay trở lại thị trường gia tăng mạnh cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam đã cải thiện rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Nếu như năm 2015 Việt Nam nhập siêu hơn 3,5 tỷ USD thì năm 2016, Việt Nam đã bứt phá xuất siêu hơn 2,6 tỷ USD. Cán cán thương mại đảo chiều với hướng tích cực.

QUẢNG CÁO

Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam đón con số kỷ lục về du khách quốc tế sang Việt Nam với số lượng 10 triệu lượt khách.

Hải Minh
* Nguồn: Người đồng hành

Kỷ lục của kinh tế Việt Nam trong năm 2016
03/01/2017
2,890 lượt xem