Tăng trưởng tín dụng đạt 16,46% đến ngày 20/12

Tính đến thời điểm 20/12/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 16,47% so với cuối năm 2015, cao hơn so với mức tăng 13,55% của cùng kỳ năm trước, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết.

Theo cơ quan thống kê, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 16,88%, trong khi mức tăng của cùng kỳ năm ngoái là 13,59%. Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 16,46%.

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 16,88%, còn tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 16,46%.

Trong thông báo hồi đầu tháng 12 của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều hành tiền tệ đánh giá tín dụng hiện nay đang tăng trưởng ở mức hợp lý, cơ cấu tín dụng vẫn chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ tích cực quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ cao.

Về thị trường bảo hiểm năm 2016, Tổng cục Thống kê cũng cho biết, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước tính tăng 22,1% so với năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 30,5%; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12,5%. Tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc trong bảo hiểm phi nhân thọ ước tính 32,98% (cùng kỳ năm 2015 là 41,47%).

Nhật Duy
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư