Kinh Đô sẽ sáp nhập Vinabico vào công ty

Công ty Kinh Đô (KDC) đã thông qua kế hoạch sáp nhập Công ty Vinabico vào KDC. Phương án sáp nhập là hoán đổi cổ phiếu. Sau khi sáp nhập, Vinabico sẽ trở thành Công Ty con của KDC, dưới hình thức Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên.

Trong năm qua, KDC đạt doanh thu gần 4.300 tỉ đồng, tăng 33% so với năm 2010, lợi nhuận gộp đạt 1.673 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 349 tỉ đồng. Năm 2012, KDC đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỉ đồng, tăng 30% so với năm 2011 và lợi nhuận trước thuế 500 tỉ đồng, tăng 43% với năm 2011. Đồng thời, Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỉ lệ 20%. Năm rồi, công ty đã chia cổ tức 24% bằng tiền mặt.

Cùng với chiến lược “Bánh kẹo & Snack” (Snack & Confectionary), từ năm 2012 Kinh Đô dự kiến bổ sung các ngành hàng mới. Cụ thể là qua chiến lược “Thực phẩm & Gia vị” (Food & Flavor, Công ty sẽ tung một số sản phẩm mới và mở rộng sang các loại thực phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày của người tiêu dùng. Theo đó KDC cho biết, sẽ có sản phẩm mỳ gói và dầu ăn ra thị trường vào cuối năm. Đối với hai dòng sản phẩm mới này, KDC dự kiến sẽ không đầu tư mà sẽ có những đối tác chiến lược.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư