Dược Hậu Giang báo lãi quý III/2016 hơn 163 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng vọt

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức 0,34 lần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 520 tỷ đồng.

CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) vừa công bố BCTC hợp nhất với doanh thu thuần gần 917 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn bán hàng giảm tới 21,6% giúp lợi nhuận gộp tăng tới 16,7%, đạt hơn 425 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ mức 36,8% lên 46,4%.

Doanh thu hoạt động tài chính của DHG tăng 77,7%, lên hơn 15 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính không có nhiều biến động, vẫn quanh mức hơn 21 tỷ đồng.

Dù doanh thu giảm nhẹ nhưng các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của DHG lại tăng khá mạnh, với mức tăng lần lượt 45,8 và 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, công ty cũng báo lỗ khác gần 17 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, DHG lãi gần 8 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc quý III/2016, DHG báo lãi hơn 163 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với cùng kỳ. EPS đạt 1.683 đồng.

Luỹ kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần gần 2.608 tỷ đồng, tăng nhẹ 6%, lợi nhuận sau thuế 470,6 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn trong sự chênh lệch lợi nhuận là do công ty nhận được chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại nhà máy mới dược phẩm (Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG) và nhà máy bao bì (Công ty TNHH MTV Bao bì DHG 1). Theo đó, tổng số tiền ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 tháng mà doanh nghiệp được hưởng lên tới 58,2 tỷ đồng.

Năm 2016, DHG đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.733 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 679 tỷ đồng. Theo đó, với kết quả đạt được trong 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 69,9% và 69,3% kế hoạch đề ra.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của DHG đạt gần 3.548 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn tăng nhẹ lên 1096 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, hàng tồn kho tăng 7,9%, lên gần 690 tỷ đồng.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức 0,34 lần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 520 tỷ đồng.

Trần Thúy
Nguồn BizLive