Sự phát triển đáng kinh ngạc của Internet trên thiết bị di động

Chưa bao giờ xu hướng chuyển dịch sử dụng Internet trên PC sang thiết bị di động diễn ra rõ rệt như hiện nay; điều đó thể hiện qua số lượng thiết bị và lưu lượng dữ liệu di động phát triển một cách chóng mặt. Cụ thể, tổng số máy tính bảng và smartphone xuất xưởng trong năm 2012 đã nhiều hơn PC khoảng 200.000 triệu chiếc; còn lưu lượng dữ liệu di động năm 2011 đạt 641 tỷ MB/tháng - nhiều gấp 8 lần so với năm 2010 (83,7 tỷ MB/tháng)... Và còn rất nhiều thông tin chi tiết khác được cập nhật ở Infographic sau.

Nguồn Tinh tế