KDC bán xong mảng bánh kẹo, thu về 2.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC) cho biết, ngày 22/8, Kido đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc mảng bánh kẹo được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Với việc chuyển nhượng 20% còn lại của mảng bánh kẹo cho nhà đầu tư nước ngoài, KDC dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng.

Năm 2016, kế hoạch kinh doanh của Kido được ĐHĐCĐ thông qua với doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng. Với việc chuyển nhượng 20% mảng bánh kẹo, tương đương 2.000 tỷ đồng, KDC đã nhận được khoản tiền trên 1.550 tỷ đồng từ đối tác nước ngoài. Dự kiến, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của hợp đồng chuyển nhượng, KDC sẽ tiếp tục nhận được khoản tiền còn lại khoảng 450 tỷ đồng.

Nhờ bán xong mảng bánh kẹo, hiện Kido đã vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2016.

Với 1.550 tỷ đồng được ghi nhận, KDC đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016. Khoản lợi nhuận này chưa bao gồm mảng kinh doanh cốt lõi hiện nay của KDC là ngành hàng lạnh với khoảng 160 tỷ đồng, lợi nhuận từ ngành dầu và lợi nhuận từ công ty liên kết Vocarimex, dự kiến hợp nhất đạt 224 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Với nguồn tiền mặt trên 3.500 tỷ đồng, KDC cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động M&A để thâm nhập thị trường, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để phát triển các thương hiệu trong ngành lạnh và thúc đẩy các mảng kinh doanh mới như mì, dầu, hạt nêm.

Thương vụ Mondelẽz International mua lại mảng bánh kẹo của KDC được công bố từ tháng 11/2014. Tại thời điểm đó, Mondelẽz International đã rót 7.846,88 tỷ đồng (tương đương 370 triệu USD) mua lại 80% cổ phần mảng kinh doanh bánh kẹo.

Trường Văn
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư