FPT lãi 1.207 tỷ đồng sau 7 tháng năm 2016

FPT cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2016, tập đoàn này đã đạt doanh thu hợp nhất 20.931 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế và 1.421 tỷ đồng. Trong 7 tháng qua thì thị trường nước ngoài đang đem về cho FPT doanh thu và lợi nhuận tốt.

FPT cho biết, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này đạt 1.207 tỷ đồng, tương đương 101% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 906 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.976 đồng sau 7 tháng.

Theo FPT, toàn cầu hóa tiếp tục là một động lực tăng trưởng quan trọng cho tập đoàn. Sau 7 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 3.139 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% và 428 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đóng góp lớn nhất là từ lĩnh vực xuất khẩu phần mềm với doanh thu tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu phần mềm đang đem lại doanh thu tốt cho FPT.

Đặc biệt thị trường Nhật – thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài duy trì mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong các năm trở lại đây với mức tăng ấn tượng 53% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng của hoạt động kinh doanh trong 7 tháng đầu năm với mức tăng 33% về doanh thu và 39% về lợi nhuận trước thuế, đạt tương ứng 104% và 111% kế hoạch. Lĩnh vực bán lẻ hiện đang có 334 cửa hàng tính tới cuối tháng 7, tiếp tục tăng thị phần trong các ngành hàng điện thoại di động, máy tính xách tay và máy tính bảng.

Nguồn ICT News