FMCG Monitor 07/2016: Thị trường FMCG tăng trưởng tích cực ở cả khu vực thành thị và nông thôn

FMCG Monitor: 12 tuần kết thúc ngày 17/07/2016

Điểm tin chính trong Báo cáo tháng 7 năm 2016:

Các chỉ số chính

Chỉ số CPI tiếp tục tăng chủ yếu do ảnh hưởng của tăng giá xăng, dầu và giá điện.

Bức tranh tăng trưởng thị trường FMCG

Thị trường thành thị tăng trưởng khả quan hơn tuy nhiên ở nông thôn tăng trưởng vẫn chậm lại.

Về ngắn hạn, thị trường FMCG ghi nhận tăng trưởng tích cực (tăng trưởng dương) ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn.

Tăng trưởng FMCG theo ngành hàng

Ngành hàng Thực Phẩm Đóng Gói và ngành hàng Sữa, sản phẩm từ Sữa lần lượt dẫn đầu tăng trưởng ở thị trường thành thị và nông thôn. Ngành hàng Chăm Sóc Gia Đình tiếp tục giảm ở khu vực nông thôn.

Kênh mua sắm

Kênh mua sắm Siêu thị mini/ Cửa hàng tiện lợi đạt mức tăng trưởng đáng chú ý “2 chữ số” ở thị trường thành thị.

Tiêu điểm nổi bật

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Kantar Worldpanel, những thương hiệu dẫn dầu ngành hàng mở rộng thị phần nhờ thu hút thêm người mua mới, ngược lại những thương hiệu có thị phần giảm chủ yếu là do đánh mất người mua. Vì vậy, tỷ lệ người mua (hay mức thâm nhập thị trường) là yếu tố rất quan trọng, đóng góp chính cho sự tăng trưởng của một thương hiệu.

David Anjoubault - General Manager - Kantar Worldpanel Vietnam
Nguồn Kantar Worldpanel