Trung Nguyên xây nhà máy cà phê 2.200 tỉ đồng

Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên đã khánh thành nhà máy cà phê Trung Nguyên tại Khu Công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang. Trung Nguyên cho biết, đây là nhà máy thứ năm trong hệ thống nhà máy cà phê của Trung Nguyên, có tổng vốn đầu tư 2.200 tỉ đồng.

Nhà máy được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn đầu có công suất thiết kế hơn 100 tấn/ngày, tập trung chế biến và đóng gói thành phẩm cà phê hòa tan G7, chủ yếu phục vụ thị trường miền Bắc và xuất khẩu sang Trung Quốc. Giai đoạn hai, Trung Nguyên cho biết sẽ đầu tư hệ thống công nghệ chế biến để đáp ứng sự tăng trưởng của thị trường xuất khẩu.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư