6 tháng đầu năm lãi đột biến, Masan tăng kế hoạch lợi nhuận năm thêm 25%

CTCP Tập đoàn Masan (mã MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh cho nửa đầu năm 2016 và thay đổi kế hoạch lợi nhuận thuần tăng thêm 25% do các hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, MSN cho biết nửa đầu năm đã thực hiện gần 50% kế hoạch doanh thu 2 tỷ USD của cả năm 2016 nhờ tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần đạt 83,8% với 19.141 tỷ đồng. Theo số liệu lịch sử thì vào giai đoạn nửa cuối năm thường mang lại khoảng 60% doanh thu cho Masan do tính thời vụ trong mảng kinh doanh thực phẩm và đồ uống.

Trong quý II/2016, mảng kinh doanh thực phẩm và đồ uống (F&B) tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt 3.566 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết, mảng kinh doanh F&B có thể đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 15% trong năm 2016, một phần nhờ việc thành lập công ty con đầu tiên của Masan ở nước ngoài, Công ty TNHH Masan Consumer Thailand, tăng cường chặt chẽ hơn quan hệ với Singha nhằm mở rộng thị trường “In-Land ASEAN”.

Về mảng kinh doanh đạm động vật, công ty Masan Nutri-Science đạt tăng trưởng 18,4% doanh thu trong quý II/2016 (tính trên so sánh tương đương và giả sử đóng góp doanh thu nguyên năm của ANCO và Proconco). Lợi nhuận thuần hợp nhất của MNS tăng 103,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.

Ngân hàng Techcombank đạt mức tăng trưởng lợi nhuận thuần 73,1% trong quý nhờ nguồn thu nhập cao hơn từ dịch vụ ngân hàng và nhanh chóng hoàn thành chu kỳ trích lập dự phòng.

Cuối cùng, mảng sản xuất và chế biến hóa chất vonfram tại Công ty Masan Resources (MSR) đạt tăng trưởng doanh thu 45,3% so với cùng kỳ năm trước; tuy giá cả hàng hóa giảm hơn nhưng được bù đắp bằng mức tăng sản lượng 14% trên cơ sở tương đương vonfram và chi phí quản lý, bán hàng giảm.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2016, MSN ghi nhận lợi nhuận thuần 1,863 tỷ đồng, tăng trưởng 103,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.034 tỷ đồng, tăng trưởng 184%. Theo đó, công ty đã hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2016, do vậy, Ban Giám đốc công ty đã quyết định nâng kế hoạch thêm 25%, lên mức gần 2.400 tỷ đồng, tức tăng trưởng khoảng 60% so với năm 2015.

Trần Thúy
Nguồn BizLive