Giới thiệu

Tác giả. Người nghiện sách. Kẻ cô đơn. Kẻ tự phụ. Tài năng bị quên lãng.