Giới thiệu

Tran Thuy Van | Position: Marketing Executive at YouNet Media | Location: 70 Lu Gia, District 11, HCMC.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Executive | YouNet Media

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency