Giới thiệu

Hiện tại là sinh viên đại học Đang nghiên cứu thêm về marketing và sale Có dự định xây dựng 1 (chuỗi) cửa hàng thời trang

Liên hệ