Giới thiệu

Tốt Nghiệp Đại học Tài chính - Marketing

Liên hệ

Chức vụ

CEO & Founder | BMT Media

Thành phố

Đăk Lăk

Marketing Side

Client