Giới thiệu

Tôi tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Hằng, kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.

Liên hệ