[Infographic] Bạn biết gì về “Vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn? Lưu

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (Imex Pan Pacific- IPP) được giới truyền thông gọi với danh xưng “ông vua hàng hiệu” tại Việt Nam.

Hoài Linh - 7pm
* Nguồn: CafeF

[Infographic] Bạn biết gì về “Vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn?
18/11/2017
2,230 lượt xem