IKEA: My son

Sự chững chạc đến không ngờ của một cậu bé làm chúng ta ngạc nhiên. Thế nhưng đó lại là một hình ảnh giàu cảm xúc mà bất kỳ ai cũng cảm nhận và đồng ý với điều này. Cuối cùng là một thông điệp được IKEA truyền tải rất khéo léo và hợp hoàn cảnh của đoạn video.

Credits
Advertising Agency: Buzzman, Paris, France
President and Creative Director: Georges Mohammed-Cherif
Vice - President: Thomas Granger
Associate Director: Julien Levilain
Artistic Director: Philippe Boucheron
Copywriter: Patrice Lucet
Account Managers: Liliane Richard, Émilie Pellicer
Head of TV Production: Vanessa Barbel
Strategic Planner: Clément Scherrer
TV Production: Katya Violi
Director: Didier Barcelo
Production: Henry
Sound Production: Schmooze
Head of Communication / PR: Amélie Juillet
Communication / PR Manager: Clara Bascoul-Gauthier