Book Review

Viral
Marketing

Chắt lọc những tinh hoa từ 4 quyển sách marketing best-seller kết hợp với những ví dụ thực tế, chuỗi series "Viral Marketing" sẽ tóm tắt cho bạn những kiến thức, kinh nghiệm và những câu chuyện đắt giá đã từng được lan truyền trên thế giới.

Hân hạnh mang đến bởi Brands Vietnam và PhinDeli vào mỗi sáng thứ 3 hằng tuần (từ 31/3 - 21/4/2015).


Chuyên gia

Anh Nguyễn Mạnh Tường (MBA)

Episode 1

Contagious

by Jonah Berger

Episode 2

Word of Mouth

by Andy Sernovitz

Episode 3

Made to Stick

by Dan Health and Chip Health

Episode 4

Buzz Marketing

by Mark Hughes