Coca-Cola "Just dance now" Campaign Lưu

Không có lời nào để diễn tả, CocaCola, như mọi lần, lại khiến chúng ta kinh ngạc với sứ mệnh Lan tỏa niềm hạnh phúc - Open Happiness của mình.

Nguồn: Brands Vietnam