Dailies Total1® "The London Stare" Campaign Lưu

Bạn đã quen với việc nhìn vào các poster trên đường phố? Nhưng lần này các poster sẽ nhìn lại bạn, nếu "Chớp" mắt trước, bạn sẽ thua!

Nguồn: Brands Vietnam

Dailies Total1® The London Stare Campaign
17/03/2015
3,047 lượt xem