Splashdown Waterpark "Get wet for free!" Campaign Lưu

Cách tốt nhất để 1 công viên nước thu hút hàng trăm ngàn lượt quan tâm trong 1 ngày là gì? Đó là sử dụng thứ mà họ giỏi nhất: Nước.

Nguồn: Brands Vietnam

Splashdown Waterpark Get wet for free! Campaign
10/03/2015
2,478 lượt xem