Shark Helmets "Extreme Experiment" Campaign Lưu

Bạn có tưởng tượng được đồng hồ quả lắc và quảng cáo mũ bảo hiểm có liên quan gì đến nhau không?! Hãy xem clip cực sáng tạo dưới đây.
Cảm ơn Jimmy Nguyen đã chia sẻ video đến Brands Vietnam.

Nguồn: Brands Vietnam

Shark Helmets Extreme Experiment Campaign
09/02/2015
2,278 lượt xem