McDonald's "Children's Day, Rock Paper Scissors" Campaign Lưu

Kể cả những người lớn khó tính nhất cũng sẽ cực kỳ thích trò chơi Kéo-Búa-Dao của trẻ em này tại McDonald's.

Nguồn: Brands Vietnam

McDonalds Childrens Day, Rock Paper Scissors Campaign
06/02/2015
2,056 lượt xem