Waitrose "The Gingerbread Stall" TVC Lưu

Dù chỉ 1 hành động nhỏ để thể hiện lòng biết ơn, nhưng với người được nhận, đó vẫn là điều thật quý giá.

Nguồn: Brands Vietnam

Waitrose The Gingerbread Stall TVC
26/01/2015
2,175 lượt xem