Jeep Renegade "Do something" Campaign Lưu

Nếu bạn đang đi trên đường và bắt gặp một chiếc xe có dòng chữ yêu cầu bạn làm điều gì đó điên rồ thì bạn sẽ làm gì? Tất cả chúng ta đều có phần nổi loạn trong mình, nhưng điều quan trọng nhất là niềm vui mà sự nổi loạn tích cực mang lại.

Nguồn: Brands Vietnam