Honda "OK Go: I Won't Let You Down" Official Video Lưu

Biên đạo từ Hollywood, sử dụng máy quay không người gắn GPS điều khiển bằng tay, bay cách mặt đất nửa dặm, quay đi quay lại trên 60 lần, diễn viên ngồi trên xe Honda Uni-cub...video đạt 4,5 triệu lượt xem chỉ trong 2 ngày!

Nguồn: Brands Vietnam