Coca-Cola "Extraordinary Diet Coke" Campaign Lưu

Hàng triệu chai Coca Cola cộp mác One of a kind, bạn sẽ không thể tìm được bất cứ một mẫu thiết kế chai nào trùng với nhau đâu. Bởi vì Coca Cola tin rằng, mỗi chúng ta sinh ra là một cá thể độc đáo và duy nhất.

Nguồn: Brands Vietnam