Thai Life Insurance "Silence of love" TVC Lưu

Ngôn ngữ của yêu thương không phải Lời nói, mà là Hành động. Nếu một người không thể nói yêu bạn, không có nghĩa là họ không có bạn trong tim mình.

Nguồn: Brands Vietnam

Thai Life Insurance Silence of love TVC
12/01/2015
2,564 lượt xem